‘Unges brug af illegale rusmidler 1999′ En kvalitativ undersøgelse udarbejdet af konsulentfirmaet Advice AS for Sundhedsstyrelsen 3.2000

http://www.sst.dk/publ/publ2000/unge_rus/default.htm

Unges brug af illegale rusmidler
- en kvalitativ undersøgelse

Udarbejdet af Advice A/S for Sundhedsstyrelsen

Resumé:

Denne undersøgelse går tæt på de unges forhold til illegale rusmidler.

Den bygger på personlige beretninger fra unge – både brugere og ikke-brugere – samt interviews med rusmiddeleksperter og informanter i fest- og nattelivet og på ungdomsuddannelserne landet over.

På den baggrund tegnes et detaljeret billede af de unges omgang med illegale rusmidler, de unges holdninger, viden og selvopfattelse, samt de nye trends, som de unge oplever på rusmiddelscenen lige nu.

Forord

Indholdsfortegnelse

Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs hele publikationen i HTML

Læs publikationen i Word (253 Kb)

Må citeres med kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, Amaliegade 13, Postboks 2020, DK-1012 København K, Tlf.: 33 91 16 01, Fax: 33 93 16 36, E-mail:sst@sst.dk, Internet: http://www.sst.dk

Forord

Sundhedsstyrelsen præsenterer med denne undersøgelse ny viden om de unges rusmiddelkultur, som den ser ud i dag – og med de unges egne øjne.

Det har været ønsket med denne undersøgelse at afdække de unges egne holdninger, normer og erfaringer i forbindelse med brug af illegale rusmidler.

Undersøgelsen har anvendt en kvalitativ metode. Dermed har undersøgelsen givet mulighed for at give mere dybtgående viden om emnet “set med unges egne øjne”, end de kvantitative undersøgelser, der med mellemrum gennemføres for at følge udbredelse og omfanget af unges brug af rusmidler.

Kvantitative undersøgelser indgår som en del af Sundhedsstyrelsens løbende overvågning på narkotikaområdet i Danmark.

De unge er den primære målgruppe for Sundhedsstyrelsens forebyggelses- og informationstiltag på narkotikaområdet.

Det er nyt, at de statistiske oplysninger om udbredelse nu kan suppleres med en kvalitativ viden om, hvordan de unge selv ser på forholdene.

Det er tanken, at denne undersøgelses resultater skal anvendes til at kvalificere forebyggelses- og informationsindsatsen, ligesom det er Sundhedsstyrelsens håb, at man med denne mere nuancerede beskrivelse af unges rusmiddelbrug kan identificere nye, relevante emner og indfaldsvinkler til nytte for den fremtidige forebyggelses- og informationsindsats.

Undersøgelsen retter sig således især til forebyggere og andre nøglepersoner på rusmiddelområdet.

København, februar 2000.