(Danish) Rusmidlernes biologi — om hjernen, sprut og stoffer, af Henrik Rindom. Sundhedsstyrelsen. Jan 00

Article not available in English. Switch language on the top of the site, if you want to read the Danish article.