(Danish) ‘Unges brug af illegale rusmidler 1999′ En kvalitativ undersøgelse udarbejdet af konsulentfirmaet Advice AS for Sundhedsstyrelsen 3.2000

Article not available in English. Switch language on the top of the site, if you want to read the Danish article.