Category Archives: Skadesreduktion

Hiv forebyggelse i fængsler

inklusive uddeling af sprøjter og kanyler
Joachim Nelles, University Pshyciatric Services, Bern.
I Schweiz gøres der en stor indsats mod illegale stoffer. Alligevel kan illegale stoffer fås over hele landet og brugen af dem er almindelig.

Selv om fængslerne anskues som lukkede systemer er situationen bag murene ikke meget bedre. Vor første undersøgelse i Hindelbankfængslet viste fx at 45 ud af de 137 indsatte kvinder havde taget stoffer indenfor den sidste måned.
Denne procentdel svarer godt til en række internationale undersøgelser.

Eftersom fængselspopulationen hyppigere udviser risikoadfærd, som fælles brug af sprøjter og ubeskyttet sex, er forekomsten af infektiøse lidelser (HIV og hepatitis) betydeligt højere end blandt normalbefolkningen.

I Schweiz er incidensen af HIV 60 gange højere i fængslerne end i samfundet som helhed.

Den schweiziske regerings nuværende narkotikapolitik bygger på forbud, forebyggelse, behandling og skadesminimering. Skadesminimering består af kondomuddeling, sprøjtebytte, fixerrum, metadonbehandling, og derudover substitutionsbehandling med morfin, metadon eller heroin til intravenøst brug. Selv om der er en stigende accept af skadesminimerende programmer i samfundet, er det vanskeligt at indføre dem i fængsler og sprøjteuddeling de er et stridens æble.

Måske er det fordi at harm reduktion indenfor fængslets mure i særlig grad ses som en modsætning til forbudet mod stoffer.

De argumenter, som modstanderne byggede på, var at sprøjteuddeling ville forøge de indsattes narkotikabrug, og at de brugte sprøjter ville være en sundhedsrisiko og at sprøjter ville blive brugt som våben mod fængslets personale.

Trods protesterne blev der taget en række pragmatiske skridt til at sørge for uddeling af sprøjter i schweiziske fængsler.

Et af disse var Hindelbank projektet, der blev bakket op af den føderale schweiziske sundhedsstyrelse, som promoverede udviklingen politisk og nok så vigtigt økonomisk.

Stoffer og AIDSforebyggelse i Hindelbank Fængsel. Hindelbank pilotprojektet fandt sted mellem juni 1994 og maj 1995. Det forebyggende program og evalueringen blev udført af to forskellige uafhængige eksterne grupper.

Det forebyggende program bestod af undervisning for såvel store som og små grupper, af sociomedicinsk rådgivning, uddeling af informationsbrochurer og distribution af kondomer og sterile sprøjter. Sprøjterne blev distribueret ved hjælp af en entilen bytteautomater, som blev installeret i hver af fængslets seks afdelinger.
Gruppemøder og personlig rådgivning fandt sted i lokaler, der var specielt indrettet til formålet. Det forebyggende program rettede sig både til de indsatte og fængselspersonalet.
Informationsmøderne fokuserede på emner som hepatitis og HIVinfektioner, de dertil knyttede beskyttelsesforanstaltninger og førstehjælp i tilfælde af overdosering. Gruppemøderne inkluderede diskussioner og rollespil og hele programmet blev gennemført på fire sprog, fransk, tysk, engelsk og spansk.

Efter afslutningen af pilotprojektet blev sprøjteuddeling fortsat, men de øvrige aktiviteter blev indskrænket, da der af økonomiske grunde kun var en sygeplejerske ansat til at udføre dem.

Den vigtigste opgave for den opfølgende evaluering i juni 1996, var at beskrive pilotprojektets indflydelse på stofmisbruget og den risikobetodende adfærd. På baggrund af dybtgående interviews blev der udviklet et spørgeskema (også på fire sprog) som blev uddelt til de indsatte.

Resultater:
Erfaringerne fra Hindelbank viser, at målsætningen med at forsyne de indsatte med sprøjter blev nået. Der kunne ikke registreres nogen forøgelse i brugen af stoffer, i ingen tilfælde blev sprøjterne forsøgt brugt som våben, sprøjterne udgjorde ikke noget affaldsproblem og tilfælde, hvor nogen delte sprøjte forsvandt stort set. Resultaterne kunne derfor bruges til afvise de bekymringer, der havde været på forhånd, og som et direkte resultat af dette er uddelingen af sprøjter fortsat i fængslet.

I almindelighed er den viden de indsatte i Hindelbank har om stoffer, HIV / AIDS og risikabel adfærd i almindelighed tilstrækkelig.
Men omkring en tredjedel af de indsatte der overvejende var stofmisbrugere viste sig at vide katastrofalt lidt om de implicerede risici. Desuden var deres kendskab til virushepatitter var forsvindende lille, samtidig med at prævalensen af hepatit B og C var alarmerende høj.
Resultaterne pegede derfor på, at det er nødvendigt med fortløbende undervisning og rådgivning i fængslet. Set med sundhedspolitiske øjne, ville det være en alvorlig fejltagelse at indsnævre oplysningen til offentlige kampagner om HIV/AIDS.

Konklusion:
Man kan spørge sig selv, om der er brug for særlige sundhedsstrategier i de lukkede og stærkt kontrollerede fængselsmiljøer. Men fængslerne skal ses som en integreret del af samfundet, fordi de indsatte kommer og går. Det er risikabelt at anskue den høje forekomst af HIV og hepatitis i fængslerne som noget, der kun vedkommer sundhedstjenesten i fængslet. Hvis de gode skadesminimerende tiltag, der er udviklet i samfundet viser sig at fungere i fængslet er der ingen grund til at udvikle specifikke tiltag for de indsatte. Resultaterne fra pilotprojektet i Hindelbank peger på, at allerede eksisterende tiltag kan implementeres, imidlertid ved vi ikke i hvilken udstrækning disse positive erfaringer fra et lille kvindefængsel i et højt industrialiseret land kan forventes under andre omstændigheder, hvad enten vi taler om store fængsler om fængsler for mænd eller fængsler i udviklingslande.
Derfor er der behov for at opsamle erfaringer og foretage sammenlignende undersøgelser.

Introduktionen af et fuldstændigt harm reductionprogram i fængslerne ligger stadig uden for mulig politisk accept selv i Schweiz.
Men udvalgte pragmatiske forsøg, som beskrevet med Hindelbank projektet, kan være en mulig vej fremad mod en mere tilfredsstillende sundhedstjeneste i de fleste fængsler. Rundt omkring er der lovende initiativer, i Hamburg og nedre Sachsen uddeles sprøjter, i Basel gives metadonbehandling også med injektabelt metadon, og i Oberschöngrün fængsle eksperimenteres med heroinbehandling.
Disse og andre forsøg bør følges med den største interesse for ikke at sige utålmodighed.

Ovenstående indlæg blev afholdt ved en konference om stoffer og HIV / AIDS i fængslerne i Amsterdam 1997. Yderligere information kan hentes hos forfatteren på Psychiatrische Universitätsklinik Bern, Bolligenstrasse 111, Ostermundigen Bern, Schweiz, Tlf. + 31 930 91 11, fax. + 31 930 94 04.

Kanylebussen i København

af Claus Burlin
Ambulancebehandler Kbh. Brandvæsen
Redaktør af bladet Brandmanden
Nogle stofmisbrugere har så godt som opgivet livet og ønsker at dø, andre derimod prøver at få det bedste ud af tilværelsen.

Stedet er en sen eftermiddag i Skelbækgade på Vesterbro i København. En kvinde sidder på trappestenen foran kanylebussen og taler i mobiltelefon:

“Kan du ikke hente lillesøster fra børnehave … mor bliver nødt til at blive på kontoret et par timer ekstra … husk at købe aftensmad.. ja, det er godt min skat … vi ses kys.. kys”

Kvinden rejser sig fra trappestenen, afbryder mobiltelefonen og lægger den ned i sin lille håndtaske. Ned til kondomerne, pumperne og de rene kanyler, som hun fem minutter tidligere havde fået udleveret fra Kanylebussens lille disk. Det har været en ualmindelig stille dag på flisen. Kvinden retter på de sorte nylonstrømper under den korte nederdel, hun mangler ca. firehundrede kroner, for hun har økonomisk rygdækning ug til dagens forbrug af heroin. To minutter efter samtalen med sønnen , bliver hun taget op af en bilist, som vil købe en seksuel ydelse. Med andre ord: Mor er på overarbejde.

Kanylebussen blev oprettet den 1juni1996. Formålet med bussen er at dele rene kanyler og pumper ud til intravenøse stofmisbrugere eller værktøj, som det hedder i den interne stofmisbruger jargon. Hidtil har apotekerne stået for udleveringen, men de ønsker ikke længere at være med i ordningen. Kanylebussen er blevet til i samarbejde mellem stadslægen i København og Københavns Brandvæsen, som betjener bussen i det daglige.

Bussen holder to forskellige steder i København. Først på Vesterbro fra kl. 1012, dernæst på Nørrebro fra kl. 12.4514.45 og til sidst på Vesterbro fra kl. 15.0018.00. Bussen er i drift alle ugens dage.

Før i tiden var det ikke ualmindeligt, at stofmisbrugere delte “værktøj”. Nåle og pumper med rester af blod har på den måde fuldstændig ukritisk skiftet ejer. Smitsomme sygdomme som bl.a. leverbetændelse og HIV har vandret fra den ene misbruger til den anden.

Jeg vil ikke påstå, at vi med Kanylebussen fuldstændig kan eliminere dette problem, men vi kan være med til at give stofmisbrugerne lidt bedre betingelser for at overholde de hygiejniske principper. Tidligere brugte narkomanerne bl.a. kuglepenne som værktøj, eller de sleb de slidte nåle på fortorvskanterne.

Ordningen med bussen kan forhåbentlig være med til at forebygge den slags ting. Udover de rene kanyler, er bussen efterhånden også blevet en mobil skriftestol, hvor brugerne kan få smidt de historier der nager dem, over disken. Og dem er der mange af i miljøet… At skulle tage hensyn til love, regler og paragraffer, er for mange stofmisbrugere noget nyt, når de står overfor en myndighed.

Det at kunne fortælle sine tanker og følelser til et andet menneske, der fordomsfrit lytter til det, man nu har på hjertet, har vist sig at være af ligeså stor betydning som formålet med de rene nåle. Det hjælper ikke, at vi fortæller dem, at de skal forsøge at komine ud af deres narkomisbrug. De ved godt, at det er noget møg, de er havnet i og behøver ikke at få det fortalt igen og igen. Vi prøver at støtte og holde humøret oppe hos dem, selvom det ind imellem kan virke håbløst. Men en venlig kommentar eller “ha’en god dag!” er noget de fleste bliver glade for og især denne gruppe mennesker, som føler sig kasserede af det danske samfund.

Mange kommer også med breve fra offentlige instanser, som kan være svære at forstå. Vi hjælper dem med at tydeliggøre indholdet eller give dem et godt råd.

Hvorfor disse skrøbelige sjæle er blevet narkomaner, er et spørgsmål jeg har stillet mig selv igen og igen. Kim er 25 år og kommer ved bussen dagligt. Hans øjne flakser i det blege tynde ansigt og håret står ud til alle sider. Han er nusset i tøjet for ikke at sige møgbeskidt. I den ene bånd har han en guldøl og i den anden en bærepose. “Stik mig noget værktøj … jeg skal ha’ et ordentlig dyt … ka’ jeg godt love dig”. Jeg giver ham en håndfuld værktøj. Jeg er, er skide træt af det her liv jeg orker det snart ikke længere … det hele er noget lort … jeg tager snart en overdosis “. “Hvorfor blev du stofmisbruger? ”
“Hvordan helvede skulle mit liv blive meget anderledes?..
jeg har aldrig kendt til andet . . da jeg var 11 år blev jeg sendt i byen efter heroin til min far …mens min tossede mor sad og slog hovedet ned i bordkanten pga. druk og piller … sådan var min barndom og ungdom … jeg har altid været omgivet af stoffer, og det har derfor altid været en del af mit liv”. Ikke fordi svaret overrasker mig, men det giver alligevel stof til eftertanke.

Vores samtale bliver afbrudt af en kvinde, som utålmodigt står og tripper. “Vi ses’; siger Kim, mens han famler ud efter sin guldøl og begynder at gå ned ad Skelbækgade. “Ha’ en god dag og pas på dig selv’; råber jeg efter ham. Han løfter armen uden at vende sig om.

Kvinden, som står foran mig, er i starten af trediverne. Hun er pæn i tøjet, har pæne tænder og virker i første omgang ikke som stofmisbruger.”Der er ikke en skid at lave…og jeg mangler firehundrede kroner, før jeg har til mit stof… ka’ jeg ikke lige… få nogle kondomer og lidt værktøj”. Da kvinden rækker ud efter kondomerne og værktøjet, afslører hendes håndryg, der er hævet og forsømt, at hun er stofmisbruger.
” Det er sgu svært at få tid til det hele… når man også har to børn og en mand, som kommer sent hjem”, siger hun, mens hun lægger værktøjet ned i sin lille håndtaske.
Jeg kigger undrende på hende og føler mig nødsaget til at spørge, hvor gamle hendes børn er. “Den ældste er 12 år og den lille 5″
“Hvor lang tid har du været på stoffer?”
” Py. . ha.. det bliver vel snart femten år men jeg har holdt nogle pauser, især da børnene var helt små. “Hvordan en fungerer du med dit stofmisbrug?”
“Det fungerer helt fint… bortset fra at min mand er sur over, at jeg skal trække … han er lidt jaloux anlagt… men jeg bliver nødt til det … for vi er begge to på stoffer, og hans løn er ikke stor nok, til at det kan løbe rundt”.
“Hvad med børnene?”
“De ved ikke noget… de tror, deres mor arbejder på kontor … det har jeg også gjort… men det gi’r ikke nok… min familie kender heller ikke til vores misbrug … vi forsøger at holde det skjult… men prøver at få det bedste ud af vores liv, selvom det til tider kan være hårdt… men nu må du have mig undskyldt… jeg bliver nødt til at ringe hjem til den store og sige, at han skal hente lillesøster fra børnehave … for jeg når det ikke selv”.

Kvinden sætter sig på trappestenen, tager sin mobiltelefon op af tasken og ringer hjem til sønnen for at sige, at mor har fået overarbejde.

Tidligere publiceret af Førstehjælp og Sundhedsfremme. Venligst stillet til rådighed af forfatteren.

Kanylebussens funktion

Kanylebussens funktion er meget mere end at dele rene kanyler ud, der er en masse sociale aspekter i jobbet, som vi ikke havde drømt om.
Af Michael Sørensen og Claus Burlin, ambulancebehandlere i Københavns Brandvæsen.
Vi bliver sgu da filmet af politiet, når vi står ved bussen, så de kan knalde os, når vi går rundt om gadehjørnet,” lod nogle af de første kommentarer fra stofmisbrugerne i Skelbækgade. Skepsis og uro prægede den første uge på Kanylebussen, men efterhånden som stofmisbrugerne fandt ud af hvem vi var, og at vi ikke var myndighedernes forlængede arm og moralens vogtere, blev vi accepteret efterhånden som vi har lært de forskellige misbrugere at kende, har vi fået opbygget et tillidsforhold, som vi ikke kender på samme måde i ambulancetjenesten. I ambulancetjenesten har vi kun ganske kort tid med patienterne, på Kanylebussen møder vi dem derimod hver dag. vi har mulighed for at følge dem på tæt hold, i deres op og nedture, vi hører om livet på gaden som narkoprostitueret, om problemerne med politiet, socialrådgivere, læger, kommunen og familien, som de fleste af Kanylebussens “kunder” har raget sig uklar med. Alt i alt, en masse sociale aspekter som vi ikke havde drømt om, at vi skulle blive involveret i.

Dårlige nåle
Siden ordningen startede 1. juni er der blevet uddelt ca. 300500 rene kanyler dagligt. I starten gik det lidt trægt, men efterhånden som bussens funktion og tilstedeværelse rygtes, er mange flere kommet til. Vi har fået særdeles positive tilbagemeldinger fra stofmisbrugerne, som mener det er et godt initiativ, kommunen har taget. Efter den første uge fik vi allerede en del reklamationer over nålenes kvalitet.
Mange stofmisbrugere fik simpelthen flænset deres vener. vi gjorde brandvæsnet opmærksom på problemet, og de lovede med det samme at underrette stadslægen. Der kom lidt løse tilbagemeldinger, bl.a. fik vi det indtryk, at de nåle, der var bestilt, skulle bruges først, og det drejede sig om flere tusinde. En anden tilbagemelding var, at vi skulle registrere serienumrene på det parti nåle, som var defekte, en ganske håbløs opgave. Stadslægen besøgte Kanylebussen i uge 30 og fik ved den lejlighed bl.a. en snak med stofmisbrugerne om problemet og lovede, at der ville blive gjort noget ved sagen så hurtigt som muligt. ved redaktionens slutning er det stadigvæk de dårlige nåle, der udleveres.

Arbejdstider Vi kører med to) turnusplaner af fire uger. Den ene turnusplan er kun Kanylebus, i den anden indgår en pvogn i planen. vi arbejder hver anden weekend, og arbejdstiderne er tre dage fra 9.45 til 18.15. De øvrige fire dage moder vi kl. 9.15 til 18.15. En af turnusugerne arbejder vi 7 dage i træk. Efter vores opfattelse en klar forringelse af vores tidligere arbejdstid. vi gjorde allerede fra starten af ordningen brandvæsnet opmærksom på, at det ville være fornuftigt, at vi var flere om opgaven, men man har tilsyneladende ikke taget vores henvendelse seriøst. vi er stadigvæk, i slutningen af juli, kun to mand om opgaven, og stadigvæk er det de samme arbejdstider, som da ordningen startede den 1. juni Københavns Brandvæsen vil godt profilere sig udadtil med nye tiltag, men den gamle patriark virker i visse henseender stadig noget gumpetung.

Engagement
Ideen med bussen var, at den først og fremmest skulle besættes med kolleger som var lettere skadet. Men efter vores opfattelse kræver arbejdet langt mere end en dårlig ryg eller en forstuvet finger. Hvis de kolleger, som melder sig til ordningen, ikke er i besiddelse af bare et minimum af engagement i stofmisbrugernes situation og forhold, så duer det ikke. Selvom der skal foretages flere justeringer, vi ønsker bl.a en telefon i bussen, så er det et særdeles godt initiativ, Københavns Brandvæsen har taget, og de sidste to måneder har da også vist, at brand og gamle ambulancefolk kan meget mere end at redde mennesker og slukke i ildebrande. Vi kan også løse arbejdsopgaver af mere social karakter.